123klubb.no: Fokus på effektiv medlemsfakturering

Les mer her om hvordan klubben kan bruke mindre tid og penger på fakturering, fakturere riktigere samt få inn mer penger i medlems- og treningsavgifter

Det er mange grunner til å benytte 123klubb som klubbens medlemsarkiv og faktureringsløsning:

  • I 123klubb er medlemslistene knyttet opp mot laglistene som trenere/lagledere benytter i trenerverktøyet som er en del av 123klubb. Slutt på å purre excellister fra lagene før faktura skal lages. Klubbledelsen har selvsagt også tilgang til å oppdatere medlemslistene om det er behov
  • Nye innmeldinger pr lag og klubbledelse kommer frem i egen oversikt og kan enkelt etterfaktureres gjennom sesongen 
  • Man kan til enhver tid velge utfaktureringsmetode mellom mail, SMS eller brev. Mailfakturering er gratis og kan spare klubbledelsen for mye arbeid og penger.
  • Profesjonell underleverandør BBS er valgt for klubber som ønsker å benytte fakturaer via brev. Pris kr 9,5 pr faktura hvor BBS gjør hele jobben med print, pakking og utsendelse pr brev for klubben
  • Effektiv purrefunksjon og gode oversikter via 123klubb gjør det enkelt å følge opp betalinger. Utsagn fra kunde: "vi bruker mindre tid på fakturering, fakturerer riktigere og får inn mer penger enn før til en lavere faktureringskostnad"
  • En valgfri modul som enkelt kan publiseres på klubbens hjemmeside i form av et "kakediagram" som viser betalt/ikke betalt med grønt&rødt samt beløp og antall utestående betalinger. 123klubb tror på at en bevisstgjøring blant medlemmene om hvor viktig medlemskontingent/treningsavgifter er for klubbene er med på å øke betalingsgraden
  • Oversiktelig "dashboard" for oppfølging av betalinger og utfakturering med valgfri metode brev/mail/SMS. Se bildet under som viser totaltoversikten (status pr medlem er ikke tatt med av personvernhensyn, men listes ved pålogging som regnskapsansvarlig ved pålogging). Merk lav kostnad forsendelse pga høy grad av mailutsendelse av fakturaer:

 

  • God oversikt over enkeltmedlemmers betalingsstatus:
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift