123cup tilgjengelig i FRI-lisensversjon

Vi har valgt å gi klubbene dette tilbudet fordi cupportaler spredd rundt til klubbers deltakerlag gir 123-produktene glimrende reklame. I frilisensversjonen disponerer KX Products annonseflater i turneringsportalen. 123cup ble relansert november 2010. Les mer om hva 123cup inneholder av funksjoner i denne nyheten.

Hvorfor benytte 123cup ved turneringer? Arrangørklubb sparer masse arbeid ved å automatisere påmeldingsprosessen og kamp- og dommeroppsettet. I tillegg lages det en sponsorvennlig turneringsportal. Kortfattet - hvorfor 123cup:

 • 100% web - Nye versjoner blir automatisk tilgjengelig og turneringsoppgavene kan fordeles på flere i klubben da man ikke er avhengig av en PC
 • Effektiv påmelding pga integrasjon med 123klubb og direkte melding til alle trenere/lagledere pr lag
 • Cup via webbasert turneringsportal ”turneringens hjemmeside” – til glede både for sponsorer, arrangør og deltakere
 • Dommeradministrasjon m/SMS for kamptildeling og resultatrapportering
 • Videoopplasting filmsnutter per kamp
 • Spillerportrettbilder og egne lagsider sponsorvennlig og morsomt for spillerne
 • Tett integrert med 123klubb eks. banekalender, spillerlister, aktuelle lag for invitasjon, kampoppsett til hjemmesidene)
 • Rimelig for arrangørklubb med frilisensversjonen. Kun kr 800 inkl. mva i etablering om man ikke allerede har 123klubb i klubben 

 123cup har vært i bruk hos klubber siden 2007. Les mer om produktet i denne linken. Følgende nye funksjoner ble inkludert i november 2010:

 • Forbedret påmelding direkte fra cupportal. Anbefaler fremdeles bruk av den effektive lagsinvitasjoner direkte til de klubbene som er brukere av 123klubb. Da får man som kjent mail direkte til alle trenere/lagledere samt en unik kobling mot disse lagenes lagsider/kampoversikt i 123klubb, resultater fra turneringskampene og enklere innrapportering av spillerlister. 
 • Innholdsmeny & Standardmenyvalg. Turneringsportalen har nå fått innholdsmeny i toppen. Editering fungerer på samme måte som innholdsmenyen i 123klubb, og merk at det er mulig å generere en standardmeny. Vi anbefaler at du nyttiggjør deg standardmenyen da den gir deg automatisk innhold for bla. påmelding, vise påmeldte lag, resultater og kampoppsett. Etter generering kan man selvsagt editere menypunktene som vanlig, eventuelt slette eller endre navn. Standardmeny gir følgende innhold:
  • Påmelding
  • Deltakerlag (publiseres når arrangør aksepterer laget)
  • Kampoppsett (blir automatisk publisert når kampoppsettet er ferdig
  • Resultatservice (inkl. sluttspilltre for turneringer med sluttspill)
  • Banekart
  • Om turneringen
 • Banepauser. Det er nå mulig å angi tidsperioder for når den enkelte bane ikke er tilgjengelig for kamp ved generering av kampoppsettet.
 • Nyhetspublisering i turneringsportalen. Det er nå mulig å lage nyheter som vises på forsiden i turneringsportalen.
 • Sluttspilltre. Sluttspilltre genereres automatisk og kan nås fra turneringsportalen

Se de første turneringene som er etablert etter at turneringsportalen kom i ny drakt:

Sogn&Fjordane fotballkrets 11-turnering

Møller-bil Cup Djerv1919

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift