Produktene våre heter ikke 123 for ingenting

Les i denne nyheten på Oppsal fotball har fått til. Ja, på nettopp 1 - 2 - 3.

Oppsal fotball v/daglig leder tok kontakt i starten av september, og demo ble avtalt til mid-september. Daglig leder tok selv opp saken for styret med positivt utfall i oktober. Etter bestilling av 123klubb og 123cup, ble toppbanner som er det vi behøver for å lage første versjon av hjemmesiden raskt oversendt. Klubben booket samtidig kurs som følger: Etableringskurs for nøkkelpersoner 22. november og 2 trener/laglederkurs påfølgende uke. På disse kursene var både daglig leder og styreleder tilstede, og samtlige lag stilte med minimum en representant. Lansering av ny hjemmeside ble på kurset annonsert til 10. desember uken etter, og dette er positivt for trenere/lagledere som da får motivasjon ved at lagsidene de publiserer på blir ”live”. Mhp bruk av trenere/lagledere så har 40 lag logget inn i trenerverktøyet siste 2 uker og er godt i gang med lagsidene/klubbstatistikk. Se eksempel på godt oppdatert lagside for SG13-1 her: http://kxweb.no/portal/public/teamPage.do?teamId=7293&season=2011

Se www.oppsalfotball.no hvor hjemmesiden er godt oppdatert med nyheter, kamprapporter i aktueltfeltet, kampstatistikk/neste kamper med mer.
Mhp kontingentsutsendelse så ble dette utført med en god andel mail/SMS tidlig januar etter at trenere/lagledere har bidratt med å kvalitetssikre medlemslistene og supplert med mail/mobilnr i 123klubb. Status er da at kun kr 1200 er brukt for utsendelse av fakturaer i år så langt, og det hos en klubb med over 1000 medlemmer.

Mhp 123cup er allerede 3 turneringer opprettet, derav Oppsals 11-turnering som har online påmelding hvor over 60 lag er påmeldt og en klasse allerede er fullbooket. Se turneringens sponsorvennlige hjemmeside: http://kxweb.no/portal/public/tournament/main.do?tournamentId=159&siteId=172

Bra jobbet til alle involverte i Oppsal fotball!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift