Sportads - annonsekanalen for bedrifter som ønsker å treffe sporty personer

Vi har lansert Sportads som skal bidra til økte inntekter i idrettsklubbene som takker ja til webannonser på sin hjemmesider via 123klubb. Les mer på www.sportads.no og kortversjonen i denne nyheten.

Sportads gir bedrifter mulighet til å annonsere direkte på 150 idrettsklubbers hjemmesider rundt om i landet. Annonsøren treffer sporty familier og andre i lokalmiljøet med totalt 800 000 sidetreff pr uke og 25 000 unike brukere.

Idrettsklubbene får andel av inntektene basert på sidetreff på egen hjemmmeside, og har full råderett på hvilke annonsører og annonseflater de ønsker å ha åpne. Dersom klubben står som selger av en regional eller nasjonal annonsekampanje, får de en enda høyere inntektsandel av denne annonsen. Estimert inntektsandel pr klubb varierer selvsagt av klubbens trafikktall, men mange av våre klubber ligger an til en månedlig inntekt mellom kr 3000- 15000 med full annonsering til estimerte priser. Selger klubben en annonsekampanje selv får klubben 70% av inntekten. En Win-Win-Win-situasjon for klubb, annonsør og KX Products!

Les mer på www.sportads.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift