123klubb og integrasjon mot Sportsadmin

Norges idrettsforbund åpner for grensesnitt mot sentralt medlemsarkiv. Les her hvorfor du bør velge 123klubb som klubbverktøy

Alle idrettsklubber fikk 22. august mail fra idrettsforbundet ang. fremtidige krav til lokalt medlemsregister i forbindelse med vedtaket i idrettstinget om elektronisk medlemsregister. Det åpnes for å bruke 3. partsaktører (som 123klubb) dersom disse har et grensesnitt mot idrettens database (Sportsadmin). Se vedlegg til høyre.

Målet vårt er å ha integrasjonsgrensesnittet på plass innen frist for klubbene. Dato er ikke kjent enda, men NIF sin løsning skal etter prosjektplanen deres på luften 2. kvartal 2013. NIF forvaltnings rolle er å sikre at de beste løsninger er tilgjengelig for klubbene, og deres mål er at det skal være flere tilbydere på markedet for å sikre en sunn konkurranse som kommer klubbene til gode.
 

Merk at NIF IT ikke har ambisjon om å levere løsninger som eksempelvis hjemmeside/lagsider i sin medlemsarkivsløsning. Benytter anledningen til å påpeke viktige fortrinn i 123klubb og øvrige 123-løsninger som totalverktøy for en idrettsklubb:

 • Medlemsarkivet i 123klubb er knyttet sammen med et komplett trenerverktøy hvor hvert lag&gruppe bl.a. kan oppdatere sine spillerlister
 • 123klubb inneholder mange andre sentrale funksjoner for en idrettsklubb som eksempelvis:
  • Hjemmeside og lagsider i moderne designmaler integrert med medlemsregisterløsningen
  • Arrangementsmodul via 123booking som også kan benyttes til klubbshop alla utført hos www.sognefk.no
  • Banekalender for trening og kamp
  • Synkronisering av tabeller og kamper for ballidretter
  • Kommunikasjon via sms, email og Facebook
 • Faktureringsmodulen som har:
  • Fleksibelt utfaktureringsalternativer (gratis mail, SMS, via brev printet hos klubb eller Nets)
  • Valgfrie betalingsløsninger (med/uten KID, manuell betalingsregistrering eller evt online betaling via 123booking)
  • Integrert mot lagenes spilerlister samt betalt-status for lagene
 • Tilpasset både fler- og enidrettsklubber mhp medlemsarkiv, kommunikasjon og hjemmesidemaler
 • Alt på et sted tilgjengelig for alle i klubben - vi kaller oss "idrettsklubbens operativsystem"
 • Etter inngåelse av avtale med nasjonal annonseselger nå i august - mulighet for å tjene penger på hjemmesiden
 • For fotballklubber; komplett spillerutviklingsløsning med eksempelvis videoøvelsesbibliotek, testbatteri, treningsdagbok, sportsplan, treningsøkter publisert på lagsiden mm.

Vi ser frem til å ta i bruk Sportsadmin-grensesnittet, og håper og tror at dette vil gjøre arbeidet enda lettere for våre klubber i hverdagen! Ettersom Sportsadmin og FIKS snakker sammen, vil grensesnittet for fotballkklubber også gi en forenkelse i spillerregistreringskrav i FIKS. Vi vil i tiden fremover også jobbe aktivt for å styrke vårt konsept ytterligere både på design, funksjonalitet og brukerstøtte.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift