123klubb snart godkjent 3. partsleverandør for medlemsarkiv

Grensesnittet er målsatt ferdigstilt og godkjent januar 2014

Idrettens IKT-strategi sier at idretten skal ha et felles nasjonalt medlems- og organisasjonsregister, kalt SportsAdmin. Som et resultat av dette, og som en videreutvikling av KlubbenOnline, har Norges Idrettsforbund (NIF) utviklet en ny løsning for klubbadministrasjon, KlubbAdmin.

For å få til en sunn konkurranse mellom ulike leverandører av medlemsarkiv og fakturering, har NIF utviklet et webservices grensesnitt for aktører som 123klubb. Behovet for et godkjent grensesnitt mot Sportsadmin er kjent hos oss, og har vært kommunisert som et viktig utviklingspunkt hos oss i tidligere nyhetsbrev til våre kunder. Administrasjon av medlemmer kan altså fortsatt gjøres ved bruk av andre leverandørers programvare, men dette forutsetter at disse er integrert med Sportsadmin gjennom et godkjent grensesnitt hos NIF. Dato er ikke fastsatt, men mest sannsynlig i løpet av 2014 blir det et krav for alle klubber å være over på KlubbAdmin eller en godkjent 3. partsleverandør.

Vi jobber derfor med å bli en godkjent 3. partsleverandør, og dette blir vi sannsynligvis i løpet av januar 2014 når utviklingen er ferdigstilt på vår side.

123Klubb vil da speile data i SportsAdmin, og alle oppdateringer vil skje alle steder med tanke på personoppdateringer. Utover dette er det opp til hver klubb å vurdere alle alternative medlemsarkiv/fakturaalternativer opp mot hverandre, sammen med øvrige av klubbens behov som eksempelvis hjemmeside/lagsider/trener-laglederverktøy/banekalender.

Vi ser frem til å ta i bruk SportsAdmin-grensesnittet, og håper og tror at dette vil gjøre arbeidet enda lettere for våre klubber i hverdagen! Ettersom SportsAdmin og FIKS snakker sammen, vil grensesnittet for fotballklubber også gi en forenkling i forhold til spillerregistreringskrav i FIKS. Integrasjon med kamper og tabeller har vi allerede på plass fra FIKS, og dagens grensesnitt for øvrige idretter som håndball&ishockey som tidligere har fått kamper&tabeller via NTB hos oss, vil komme via webservices grensesnitt hos NIF. Vi vil i tiden fremover også jobbe aktivt for å styrke vårt konsept ytterligere både på design og funksjonalitet slik at 123klubb skal fremstå som et konkurransedyktig produkt i markedet.

Kontaktperson i KX Products AS er Nina Elverum om klubbene har ytterligere spørsmål.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift