123klubb godkjent hos NIF

Norges Idrettsforbund godkjente 123klubb som 3. partsleverandør av medlemsregister i dag 10. juni 2014

Alle idrettsklubber fikk i 2012 mail fra idrettsforbundet ang. fremtidige krav til lokalt medlemsregister i forbindelse med vedtaket i idrettstinget om elektronisk medlemsregister. Det ble der kommunisert at det skal være mulig for idrettsklubber å bruke 3. partsaktører (som 123klubb) dersom disse har et godkjent grensesnitt mot idrettens database (Sportsadmin). NIF IT forvaltnings rolle er å sikre at de beste IT-løsninger er tilgjengelig for klubbene, og deres mål er at det skal være FLERE tilbydere på markedet for å sikre en sunn konkurranse som kommer klubbene til gode.

Vi har jobbet med grensesnittet en god stund for å sikre at viktige medlemsdata flyter riktig både fra 123klubb til Sportsadmin og tilbake fra Sportsadmin til 123klubb. I praksis betyr et godt grensesnitt at når klubbleder/kasserer i 123klubb lagrer personopplysninger på et medlem, så vil den oppdaterte informasjonen også bli lagret i Sportsadmin automatisk. Tilsvarende vil en personoppdatering i Sportsadmin, eller av et medlem via Min idrett, også bli oppdatert i 123klubb direkte. Det var stor glede internt i KX etter dagens godkjenningsmøte da NIF gav godkjent-stempel på vårt produkt 123klubb som et godkjent 3. parts medlems- og faktureringssystem!

Vi ser frem til å ta i bruk Sportsadmin-grensesnittet, og håper og tror at dette vil gjøre arbeidet enda lettere for våre klubber i hverdagen. Ettersom Sportsadmin og FIKS snakker sammen, vil grensesnittet for fotballklubber også gi en forenkling i spillerregistreringskrav i FIKS. I neste versjon av grensesnittet mot Sportsadmin så håper vi å kunne tilby tilsvarende som vi tidligere hadde via NTB for øvrige idretter. Våre kunder får et nyhetsbrev via mail med flere detaljer om grensesnittet og hva det betyr i praksis i hverdagen.

Vi benytter anledningen til å påpeke viktige fortrinn i 123klubb og øvrige 123-løsninger som TOTAL-verktøy for en idrettsklubb:

 • Medlemsarkivet i 123klubb er knyttet sammen med et komplett trenerverktøy 123LAG hvor hvert lag&gruppe bl.a. kan oppdatere sine spillerlister som kasserer også benytter
 • 123klubb inneholder mange andre sentrale funksjoner for en idrettsklubb som eksempelvis:
               
 • Hjemmeside og lagsider i moderne designmaler integrert med medlemsregisterløsningen. Eksempelvis vil det ved opprettelse av et lag i medlemssystemet også automatisk bli opprettet en lagside via hjemmesiden, og medlemmer kan logge inn for å oppdatere sin egen profil eller melde seg inn via innmeldingsskjema.
 • Arrangementsmodul via 123BOOKING som også kan benyttes til klubbshop - godt integrert med medlemsdatabasen til mailinvitasjon og innhenting til korrekt idrett/lag om ønskelig
 • Banekalender for trening og kamp
 • Synkronisering av tabeller og kamper i FIKS for visning på hjemmeside/lagsider
 • Meldingssentral for kommunikasjon via sms, email og Facebook
 • Styremodul med effektiv dokumentdeling og prosjektledelsesverktøy
 • Faktureringsmodulen som har:
         
 • Fleksibelt utfaktureringsalternativer (gratis mail, SMS, via brev printet hos klubb eller Nets)
 • Valgfrie betalingsløsninger med meget konkurransedyktige transaksjonspriser på OCR og kortbetaling 
 • Integrert mot lagenes spillerlister samt betalt-status for lagene
 • Tilpasset både fler- og enidrettsklubber for medlemsarkiv, kommunikasjon og hjemmesidemaler
 • Alt på et sted tilgjengelig for alle i klubben - vi kaller oss "idrettsklubbens operativsystem". Eks kampoppsett laget via 123CUP tilgjengelig automatisk på lagsider/banekalender, og mailinvitasjoner til alle lag direkte som benytter 123KLUBB i egen region
 • Mulighet for å tjene penger på hjemmesiden via annonsevisning
 • For fotballklubber; komplett spillerutviklingsløsning med eksempelvis videoøvelsesbibliotek, testbatteri, treningsdagbok, sportsplan, treningsøkter publisert på lagsiden mm.
 • Allerede valgt av snart 300 idrettsklubber, hvorav mange etter lengre anbudsprosesser i konkurranse med andre alternativer.

 

Nå fortsetter vi arbeidet, og utviklerne våre bretter opp armene for å ta tak i endringsønsker fra våre kunder!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift