123klubb 4.0 under lansering i år

Les mer her om ny versjon både innen hjemmesiden, Apps og administrasjonsverktøyet. Vårt nye slagord er - Styr klubben fra hånden med 123klubb.

Vi inngår ingen kompromisser med design og brukervennlighet når vi nå oppgraderer løsningen vår til ett fremtidsrettet «look-and -feel». Med en hurtig voksende kundeportefølje og som tett samarbeidspartner med både NIF og den store særidretten fotball, representert ved Norsk Toppfotball/Toppfotballsenteret, kjenner vi et stort ansvar for å oppgradere vår verktøykasse.

 

"Styr klubben fra hånden med 123klubb"

I løpet av de neste månedene har vi også gleden av å introdusere en portefølje av app’er med fokus på både administrasjon, sosial kommunikasjon, salg og læring. Sistnevnte vil ha sitt utspring i vårt spennende toppfotballsamarbeid og etterhvert komme alle de andre idrettene til gode. Vi er her i pilotfase med planlagt web versjon 1 og App v1 deretter.

 

Responsivt design hjemmeside
For de som ikke er kjent med uttrykket «responsiv»; dette betyr at hjemmesiden endrer uttrykk/innhold avhengig av om brukeren besøker siden fra en PC/Mac, nettbrett eller mobil. Se vedlagt bilde her med eksempel:


 

Første designmal som baserer seg på uttrykket fra versjon1 av http://wrapbootstrap.com/preview/WB021609D er nå snart ferdig tilpasset i 123klubb-drakt slik at innhold som nyheter, sponsorlogoer, innholdsmeny osv legger seg automatisk inn ved skifte av designmal. Merk at det i skjermbildet ikke er vist muligheten for bakgrunnsmønster eller bilde som er mulig eksempelvis, samt at logikk som i dag med å skru av nyhetsslider øverst er mulig også i denne designmalen for de som vil ha en roligere side. Ny responsiv designmal ligner på dagens utseende i «para-klubb» som mange klubber er lansert i med en høyre kolonne og nyheter i venstre spalte under valgfri nyhetsslider øverst. Pga. lik struktur med dagens mal gjør denne første malen seg svært godt egnet som den responsive designmalen som alle klubber skal kunne bytte over til gratis da den gir lite behov for omstrukturering av innhold. Klubber kan nå også velge seg en helt egen mal, og hvor vi tilpasser all den gode funksjonaliteten i vårt administrasjonsverktøy slik at dette vises i "front" på hjemmeside og lagsider.

 

Administrasjonsverktøysmal
Tilsvarende gjør vi en ny responsiv valgt brukervennlig administrasjonsverktøysmal. Stikkord er enklere menynavigering, responsive skjermbilder for de mest brukte skjermbilder pr rolle, bildeopplasting/skalering forenklet, dashbord med klubb/lagsstatus pr rolle mm. Administrasjonspanel i ny drakt er allerede i pilot i utvalgt brukergruppe og har blitt godt mottatt. 

Fremdrift
Utvalgte pilotklubber (Lillestrøm ungdomsavdeling, SK Guard, IL Try, KFUM fotball, Fana fotball og Husøy&Føyland) bytter til «Responsiv para-club» - malen så snart denne er klar i år. Deretter blir designmalen tilgjengelig for alle andre klubber som ønsker å bytte til designmalen via pålogging i 123klubb med rollen "designer" som øvrige designmaler. Klubber som ønsker et eget visuelt uttrykk har mulighet til å bestille en selvvalgt designmal også, og flere maler skal tilgjengeliggjøres slik at en 123klubb-hjemmeside blir med det uttrykk klubbene ønsker. Siden alle våre innholdsmoduler enkelt kan tas bort med enkel avhuking, kan klubbene få så enkle eller innholdsrike hjemmesider de ønsker.

 

I oppgraderingsarbeidet arbeider vi etter følgende prinsipper:

  • Responsive sider som skal fungere på alle medier fra iWatch til 5K TV/PC/Mac-skjermer
  • Funksjonalitet tilpasset format (klokke, mobil, PC)
  • Fleksibilitet i designuttrykk helt ned på klubb og idrettsnivå
  • «Rent design» basert på populære og spesialtilpassede maler
  • Intuitiv manøvrering
  • «Rolige» skjermbilder der bare deler av siden lastes ved behov
  • Direkte lagring til server der dette er naturlig (per input-felt)
  • Forenkling av funksjoner (eks: bildeopplasting/redigering)
  • Forbedret responstid

For den teknologiinteresserte kan vi fortelle at prosjektene over innebærer innfasing av AngularJS, Bootstrap, BreezeJS og endel andre toppmoderne fremtidsrettede rammeverk for utvikling av Web 2.0 grensesnitt.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift